TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

5.3 Podstawy rachunkowości, bilans, rachunek zysków i strat, analiza wskaźnikowa

Część 1


Część 2