kontekst / tło projektu

W dziedzinie transportu i logistyki powstanie rynku wewnętrznego na uczciwych warunkach konkurencji wymaga jednolitych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy oraz międzynarodowego przewoźnika drogowego transportu rzeczy i osób. Takie wspólne zasady przyczyniają się do kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, racjonalizacji rynków i poprawy jakości usług z korzyścią dla przewoźnika drogowego, jego klientów i gospodarki jako całości oraz do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Projekt zawiera zalecenia w sprawie europejskich ram dla kwalifikacji w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego i transportu osób.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób zawód krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowych w krajach uczestników projektu różni się od siebie w praktyce. Jakiego rodzaju formalne dokumenty oraz umiejętności są potrzebne, aby uzyskać dostęp do zawodu, a także sposób, w jaki dokumenty te są wzajemnie rozpoznawalne w różnych krajach partnerskich.

Celem tego projektu jest także wsparcie codziennej pracy przewoźnika. Ponieważ przewoźnik jest zwykle profesjonalistą w transporcie, a nie przedsiębiorcą, może mieć niedobór umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W tym celu tworzymy ścieżkę szkoleniową i zestaw narzędzi. Powstanie również pakiet szkoleniowy, który można będzie wykorzystać do badania większych podmiotów.

liczba i profil uczestników projektu

Partnerstwo składa się z 6 organizacji z 6 różnych krajów: TYOTEHOSEURA RY (Finlandia) jest organizacją wnioskującą., PONS SEGURIDAD VIAL (Hiszpania), Training2000 (Włochy), Mag Prenner & Partner GmbH (Austria), COS Polska Sp. z o.o. (Polska) oraz Instytut Studiów Podyplomowych – Oddział na Uniwersytecie Gospodarki Narodowej i Światowej (Bułgaria). Partnerstwo obejmie także uniwersytet SUPSI (Szwajcaria). Organizacje partnerskie są ekspertami w dziedzinie szkoleń i transportu.

Projekt składa się z sześciu wyników:

1) Przegląd i analiza obecnego statusu kompetencji przewoźnika oraz analiza ram prawnych i obecnych praktyk: Celem jest określenie obszarów kompetencji przewoźników, których potrzebują w codziennej pracy. Wymagany obszar jest podzielony na moduły, jednostki i efekty uczenia się.

2) Mapa kompetencji przewoźników: opis profilu zawodowego przewoźników pod względem jednostek efektów uczenia się.

3) Wspieranie ścieżki szkolenia i zestawu narzędzi w celu poprawy kompetencji i jakości codziennej pracy przewoźników: Szkolenie pozwoli przewoźnikom na dostosowanie standardów kompetencji do sektorów transportu i potrzeb społeczeństwa. Ścieżka szkoleniowa zostanie dostarczona za pomocą narzędzi szkoleniowych, z których codziennie korzystają pracownicy, tym samym uniezależniając naukę od czasu i miejsca.

4) Platforma Cross Media: e-learningowa platforma szkoleniowa z interaktywnymi materiałami szkoleniowymi.

5) Przewodnik po metodologii szkolenia i rozpowszechnienia: w jaki sposób korzystać i jak najlepiej wykorzystać opracowane i sprawdzone materiały, wraz z walidacją.

6) Zalecenia: podkreślenie różnic w wykonywaniu zawodu i sugestie dotyczące harmonizacji praktyk rządowych i prawnych w różnych krajach.

Wpływ na wyniki projektu i długoterminowe korzyści:

– Zwiększenie know-how wpływa na tworzenie dobrych praktyk i cen oraz zapobiega zakłóceniom konkurencji

– Możliwość prawidłowego rozwoju biznesu w transporcie na otwartych rynkach

– Jednolita wiedza specjalistyczna umożliwia tworzenie partnerstw biznesowych

– Kompetentne firmy = firmy odnoszące sukcesy finansowe, nowoczesne podejście (digitalizacja, robotyka, nowe technologie, myślenie środowiskowe) i odpowiedzialne działanie

– Wpływ na bezpieczeństwo na drodze = możliwość terminowego inwestowania w opłacalny sposób

– Oddziaływanie na środowisko = „zielona logistyka” w firmach transportowych, kontrolowane przez myślenie środowiskowe.

– Pozytywny wpływ na atrakcyjność i wizerunek branży

Kompetencje operatorów transportu