TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732
Kompetencje operatorów transportu
Specjalizacja dla firm transportowych i przydatne działania
Kompetencje operatorów transportu
Materiały TOC jako wsparcie codziennych działań firm transportowych
Poprzedni
Następny

Wiedza dzisiejszego przewoźnika

Utrzymanie i rozwój własnego know-how przewoźnika ma bezpośredni wpływ na działalność i rentowność firmy. Dzisiejsze przedsiębiorstwo transportowe wymaga wiedzy i zarządzania wieloma obszarami, od utrzymania gospodarki po remont floty. Umiejętności firm transportowych mierzone są również w sytuacjach, w których rozwój firmy stwarza nowe wyzwania lub gdy pożądane jest zwiększenie działalności z operacji krajowych do międzynarodowych.

Celem naszego projektu Kompetencji Operatorów Transportu, który ma na celu zwiększenie wiedzy firmy transportowej, jest przygotowanie pakietów szkoleniowych w różnych obszarach, które można wykorzystać w miejscu pracy. Osiągniemy to, najpierw identyfikując umiejętności potrzebne operatorom w pracy praktycznej. Analizując te informacje, możemy zdefiniować mapę wiedzy specjalistycznej na potrzeby firm transportowych. Z drugiej strony Mapa wiedzy stanowi podstawę niezbędnego (dalszego) szkolenia w celu wsparcia codziennych działań firmy.

Projekt będzie realizowany poprzez współpracę międzynarodową, która zapewni jednolity pogląd na potrzebę wiedzy, a także pozwoli sformułować wspólne zalecenia dotyczące treści szkolenia. Wyniki projektu będą również dostępne w całej Europie.