Analiza praktyk wyników spółki transportowej i potrzeb kompetencyjnych w różnych krajach partnerskich

W pierwszej fazie projektu partnerzy pracowali nad przepisami i porównaniem krajowych praktyk w sektorze transportu. Ponadto wyjaśniono i przeanalizowano obecny stan kompetencji firmy transportowej oraz potrzebę dodatkowych kompetencji. Wyniki pierwszego etapu prac są teraz gotowe do publikacji. Pierwszym wynikiem jest mapa kompetencji obecnych i brakujących kompetencji firmy transportowej. Wynik jest wykorzystywany jako punkt wyjścia do […]

Zapewnienie umiejętności operatorów transportu

W sektorze transportu w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano, że liczba krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowego transportu rzeczy i pasażerów rośnie i potrzebne są dodatkowe umiejętności. Jednocześnie zauważono, że zapotrzebowanie na brygadzistów w sektorze logistyki i transportu rośnie ze względu na wzrost liczby firm transportowych. Aby rozpocząć działalność i działać jako operator transportu, wymagane jest […]