Kuljetusalan yrittäjien osaamisen varmistaminen

Kuljetusalalla on havaittu viimeisen parin vuoden aikana, että maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien lukumäärä kasvaa ja lisää ammattitaitoa tarvitaan. Samalla on todettu, että logistiikka- ja kuljetusalan työnjohtajien kysyntä kasvaa kuljetusyritysten määrän kasvun vuoksi. Kuljetusyrittäjänä toiminnan aloittamiseen ja -harjoittamiseen tarvitaan liikennelupa, jossa osaaminen todetaan kertaluonteisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen lupa on voimassa koko […]

Analyysi kuljetusyrityksen liikennelupakäytänteistä ja osaamistarpeista eri partnerimaissa

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kumppanit ovat työskennelleet kuljetusalalla toimimiseen liittyvän lainsäädäntöön ja kansallisten käytäntöjen vertailuun liittyen. Lisäksi on selvitetty ja analysoitu kuljetusyrityksen osaamisen nykytilaa ja lisäosaamisen tarvetta. Tämän ensimmäisen työvaiheen tulokset ovat nyt valmiina julkaistavaksi.  Ensimmäisenä tuloksena on muodostettu osaamiskartta kuljetusyrityksen nykyisistä ja puuttuvista kompetensseista. Tulosta hyödynnetään lähtökohtana seuraaville projektin vaiheille ja tuloksille. Tämän vaiheen tavoitteena […]