TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Koulutus

Alustavat koulutuksen moduulit tulevat olemaan ja/tai sisältämään asiakokonaisuuksia seuraavista osa-alueista:

  • Siviilioikeus
  • Kauppalaki
  • Sosiaalilaki
  • Verolaki
  • Yrityksen liiketoiminta ja taloushallinto
  • Markkinoille pääsy
  • Tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökohdat
  • Liikenneturvallisuus ja varautumissuunnittelu
  • Ympäristönäkökohdat
  • Digitaalisaatio

Nämä sisällöt voi muuttua hankkeen edetessä.