TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Projektin tausta

Kuljetus ja logistiikka alalla sisämarkkinoiden toteuttaminen oikeudenmukaisissa kilpailuolosuhteissa edellyttää yhdenmukaisia ​​sääntöjä aloittaa tavara- ja henkilöliikenteen toimijana (=yritys) kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhteiset säännöt edistävät maantiekuljetusyritysten ammatillista pätevyyttä, markkinoiden järkeistämistä ja palveluiden laadun parantamista yritysten, heidän asiakkaiden ja koko talouden hyödyksi sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Hankkeessa annetaan suositus eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä kansalliselle ja kansainväliselle tavara- ja henkilöliikenteen toimijan pätevyydelle.

Projektin tavoitteet

Hankkeen perusajatuksena on selvittää, miten kansalliset ja kansainväliset tavara- ja henkilöliikenteen toimijoiden ammatit eroavat projektimaissa käytännössä toisistaan, millaisia ​​muodollisia asiakirjoja tarvitaan, millaisia ​​asiakirjoja ja taitoja tarvitaan toiminnan aloittamiseen ja miten nämä asiakirjat tunnistetaan vastavuoroisesti eri kumppanimaissa.

Tämän hankkeen tavoitteena on myös tukea toimijoiden (=yrityksen toimihenkilöt) päivittäistä työtä. Koska kuljetusyritys on yleensä kuljetuksen ja tavarankäsittely tai henkilöliikenteen ammattilainen, eikä yrittäjä -ammattilainen, voi yrittäjällä olla osaamiskapeikko liikkeenjohdon osalla. Tätä varten luomme koulutuspolun ja työkalupakin. Luomme myös koulutuspaketin, jota voidaan käyttää suurten kokonaisuuksien tutkimiseen.

Projekti muodostuu kuudesta kokonaisuudesta:

1) Yleiskatsaus ja analyysi kuljetusyrityksen pätevyyden nykytilasta sekä analyysi oikeudellisesta kehyksestä ja nykyisistä käytännöistä: Tavoitteena on tunnistaa kuljetusyrityksen pätevyyden alueet, joita he tarvitsevat päivittäisessä työssään. Vaadittava alue on jaettu moduuleiksi, yksiköiksi ja oppimistuloksiksi.

2) Kuljetusyritysten osaamiskartta: kuvaus kuljetusyritysten ammatillisesta profiilista oppimistulosten yksikköinä.

3) Koulutuspolun ja työkalupakin tukeminen kuljetusyritysten päivittäisen työn osaamisen ja laadun parantamiseksi: Koulutuskokonaisuus antaa kuljetusyrityksille mahdollisuuden mukauttaa pätevyysvaatimukset liikennealan ja yhteiskunnan tarpeisiin. Pilotointi toteutetaan kouluttajien avulla, joita käyttäjät käyttävät päivittäin, jolloin oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta.

4) Cross Media Platform: verkko-e-oppimisen koulutusalusta, jossa on interaktiivinen koulutusmateriaali.

5) Koulutusmenetelmät ja siirrettävyysoppaat: miten kehitetyt kokonaisuudet ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä.

6) Suositukset: korostaa ammatin harjoittamisen eroja ja tehdään ehdotuksia hallitusten ja lakien käytännön yhdenmukaistamiseksi eri maissa.

Hankkeen tulosten vaikutukset ja pitkäaikaiset hyödyt:

– Tietotaidon lisääminen vaikuttaa hyvien käytäntöjen muodostumiseen ja hinnoitteluun ja estää kilpailun vääristymiä.

– Mahdollisuus terveelliseen liiketoiminnan kasvuun liikenteessä ja avoimilla markkinoilla

– Yhtenäinen asiantuntemus mahdollistaa liikekumppanuuksien syntymisen

– Pätevät yritykset = taloudellisesti menestyvät yritykset, modernit ajattelutavat (digitalisointi, robotiikka, uudet tekniikat, ympäristöajattelu) ja vastuullinen toiminta

– Vaikutus liikenneturvallisuuteen = mahdollisuus investoida ajallaan oikeaan aikaan ja kannattavasti

– Ympäristövaikutukset = liikenneyritysten vihreä logistiikka otetaan huomioon, ympäristöä ajattelemalla.

– Myönteinen vaikutus alan houkuttelevuuteen ja imagoon

Transport Operators Competence

Koulutussisältö

Projektin tuloksia