TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732
Tule mukaan!
Kestävä kuljetus -webinaari 5.4. klo 9-12

Kestävä kuljetus -webinaari 5.4. klo 9-12

Tiedätkö riittävästi kestävän kehityksen ja päästövähennysten vaikutuksesta kuljetusyrityksen toimintaan?

Webinaarissa käsitellään kestävän kehityksen ja liikenteen päästövähennysten teemoja ammatillisen oppilaitoksen koulutusten ja kuljetusyrityksen toiminnan näkökulmista.

Millaisia ovat kuorma-autoliikenteen päästövähennyskeinot ja mitä niistä pitää tietää? Yrittäjän mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää osaamistaan?

Hanna Kalenoja ”Kuorma-autoliikenteen päästövähennyskeinot – vähäpäästöisen liikenteen tiekartta”

Vuoden 2030 ja 2045 päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää erilaisten toimenpiteiden toteutumista ja suurin vaikutus kohdistuu luonnollisesti henkilö- ja tavarakuljetuksiin. Toimenpiteen luokitellaan neljään kategoriaan, jotka ovat Taloudellinen ohjaus, Liikennejärjestelmät, Teknologiakehitys ja Muu sääntely. Näiden kategorioiden alta löytyy kaikkiaan 24 erilaista toimenpidettä, joilla kaikilla on vaikutusta kuljetusalaan. Tiekartta julkaistiin vuonna 2020 ja sen päivitetty versio julkaistaan maaliskuussa 2022. Tästä uudistuksesta ja vaikutuksista tieliikenteeseen tulee meille seminaarissa kertomaan enemmän asiantuntija Hanna Kalenoja.

Matti Heikkilä ”Miten uudistettu logistiikan perustutkinto tukee kestävän kehityksen periaatteita”

Logistiikan perustutkinnon perusteet on päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat; huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen. Uudistuksesta ja sen vaikutuksesta logistiikan perustutkinnon kestävän kehityksen ohjaukseen tulee meille seminaarissa kertomaan enemmän koulutuspäällikkö Matti Heikkilä Tredusta.

Mikko Västilä ”Sähköiseen liikenneyrittäjätutkintoon siirtymiseen liittyvät huomiot: Tutkinnon suorittajien osaamisen kehitys”

Liikenneyrittäjätutkinnon tavoitteena on varmistaa tavara- tai linja-autoliikenteen yrittäjäksi tai liikenteestä vastaavaksi aikovan riittävä ammattitaito kuljetusalan elinkeinonharjoittamista varten. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää tiekuljetusten elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavat liikenneluvat. Ammatillinen pätevyys on yksi kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan myöntämisen edellytyksistä. Liikenneyrittäjän ammattitaidon osoittavan tutkinnon sisältö ja hyväksymiskriteerit määräytyvät EU-lainsäädännöstä ja kansallisesta lainsäädännöstä. Vuodesta 2021 lähtien Liikenneyrittäjätutkinto on suoritettu sähköisesti.

Teemu Lähde ja Pirita Niemi ” Uusien kuljetusyrittäjien oman osaamisen ylläpitäminen ja sen kehittäminen”

Kuljetusyrittäjän oman osaamisen ylläpitäminen ja sen kehittäminen vaikuttavat suoraan yrityksen liiketoimintaan ja taloudelliseen kannattavuuteen. Tämän päivän kuljetusyrittäjänä toimiminen edellyttää monien osa-alueiden asiantuntijuutta ja hallintaa, aina talouden ylläpitämisestä kaluston kunnostukseen asti. Kuljetusyrittäjien osaamista mitataan myös tilanteissa, jossa yrityksen kasvaminen aiheuttaa uusia haasteita tai kun yritystoimintaa halutaan kasvattaa kotimaisesta toiminnasta kansainväliseen toimintaan.

Ari Herrala ”Miten päästövähennyskeinot koettelevat kuljetusyrityksen osaamista ja toimintaa, kommenttipuheenvuoro”

SKAL on ollut mukana uudistamassa vähäpäästöisen liikenteen tiekarttaa ja Ari Herrala osaakin johdattaa kuulijat suoraan ajatukseen, miten tiekartta tulee vaikuttamaan kuljetusyrityksen osaamiseen ja toimintaan. SKAL on huomauttanut, että ilmastopolitiikan suunnitelma ja tavoitteet ovat tarpeellisia, mutta eri toimenpiteitä valittaessa on varottava kansallisen kilpailukyvyn menettämistä. Millaista osaamista ja toimintaa tämä siis edellyttää kuljetusyrityksiltä.

Ohjelma 5.4.2022

klo 9:00 Seminaarin avaus, Maarit Tenkula

klo 9:05 Johdanto päivän aiheisiin, Pirita Niemi

klo 9:15 Kuorma-autoliikenteen päästövähennyskeinot – vähäpäästöisen liikenteen tiekartta, Hanna Kalenoja

klo 9:45 Kommenttipuheenvuoro: Miten päästövähennyskeinot koettelevat kuljetusyrityksen osaamista ja toimintaa, Ari Herrala

klo 10:00 Uusien kuljetusyrittäjien oman osaamisen ylläpitäminen ja sen kehittäminen. TOC hankkeen tulokset, Teemu Lähde ja Pirita Niemi

klo 10:30 Sähköiseen liikenneyrittäjätutkintoon siirtymiseen liittyvät huomiot: Tutkinnon suorittajien osaamisen kehitys, Mikko Västilä

klo 11:00 Miten uudistettu logistiikan perustutkinto tukee kestävän kehityksen periaatteita, Matti Heikkilä

klo 11:30 Paneelikeskustelu

klo 12:00 Tilaisuuden päätössanat, Teemu Lähde ja Pirita Niemi