TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Partnerit ja yhteystiedot

Työtehoseura ry, koordinaattori, (SUOMI)

TTS Työtehoseura on koulutus-, kehitys- ja tutkimuslaitos, joka on perustettu vuonna 1924 ja toimii useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. TTS Työtehoseura on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys (Työtehoseura ry), jonka jäsenistöön kuuluvat yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. TTS Työtehoseurassa työskentelee n. 180 työntekijää ja vuosiliikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.

TTS Työtehoseuran toimintaa rahoitetaan koulutuspalveluista, tutkimus- ja kehityshankkeista ja julkaisuista, jäsenmaksuista ja valtion määrärahoista saaduilla tuloilla. TTS Työtehoseuraa valvovat opetushallitus ja työ- ja elinkeinoministeriö. TTS Työtehoseura järjestää peruskoulutusta nuorille ja aikuisille opiskelijoille, ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja henkilöstön koulutusta. TTS Työtehoseura tarjoaa koulutuspalveluita, tutkimusta ja kehitystä pääasiassa seuraavilla aloilla: kuljetus, logistiikka, autoteollisuus ja tuottavuus. TTS Työtehoseura on suurin raskaiden ajoneuvojen kuljettajien perus- ja ammatillinen koulutuslaitos Suomessa.

TTS Työtehoseura on toiminut useissa kansainvälisissä hankkeissa, mukaan lukien EU: n rahoittamat projektit. Hankkeet ovat koskeneet kuljetushenkilöstön kehitystä, simulaattorin käyttöä koulutusratkaisujen ja älykkään liikkuvuuden kehittämisessä, älykkään liikkuvuuden ratkaisujen kehittämistä ja niiden vaikutuksia kuljettajien työhön, raskaiden ajoneuvojen kuljettajien koulutusta ja niiden ajoneuvotekniikkaa.

TTS Työtehoseura on johtava kuljetus- ja varastointialan koulutusorganisaatio. Koulutamme erityyppisiä kuljettajia (kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-auto-, kuorma-auto-, linja-auto- ja taksinkuljettajat), varastotyöntekijöitä ja kuljettajien ja varastotyöntekijöiden esimiehiä. TTS Työtehoseuralla on hyvä kokemus näiden koulutusten kehittämiseksi ja olemme tällä hetkellä johtava kumppani Suomessa. Opetusministeriö on kutsunut TTS Työtehoseuran osaksi pientä ryhmää, jonka tavoitteena on kehittää kuljetusten esimieskoulutusta ja logistiikan ammatillista koulutusta.

Työtehoseura ry
Pirita Niemi
Development Manager
pirita.niemi@tts.fi
+358447143732

Mag. Prenner & Partner GmbH – COSGROUP (ITÄVALTA)

Mag. Prenner & Partner GmbH – COSGROUP – on pk-yritys, joka sijaitsee Badenissa / Ala-Itävallassa. Yhtiö on kehittynyt vuodesta 1998 lähtien paikallisesta koulutuslaitoksesta kansainväliseksi ryhmittymäksi, jolla on partnereita Puolassa ja Bulgariassa. Vaikka sen ydinliiketoiminta on edelleen logistiikkakoulutuksissa, sen konsulttipalveluiden toiminta kasvaa jatkuvasti. COSGROUP on saanut huomattavaa kokemusta etenkin kuljettajien koulutuksesta ja tämän alan konsultointipalveluista kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä jotka liittyvät kuljettajien EU:n direktiivissä 2003/59 asetettuihin vaatimuksiin. Olemme kouluttaneet 4000 kuljettajaa (autot, LCV ja HCV) ja osaamisemme perustuu kuljetusalan kokemukseemme. COSGROUP oli yksi ensimmäisistä itävaltalaisista yrityksistä, jotka aloittivat C95-koulutuksella vuodesta 2008 lähtien. Kuljettajakoulutuksen lisäksi COS tarjoaa myös logistiikan hallinnan koulutusta. Aiheet ovat jakelusta kuljetusyritysten toimitusjohtajiin. Viiden vuoden ajan on myös tarjolla ollut monia koulutusmoduuleja e-oppimisympäristössä. COSGROUP on ISO 29900 -sertifioitu.

Mag. Prenner & Partner GmbH – COSGROUP
Helmut Prenner
prenner@cosgroup.eu
+432252259527

PONS SEGURIDAD VIAL (ESPANJA)

PONS SEGURIDAD VIAL perustettiin 70 vuotta sitten, ja se on nyt johtava yritys Espanjassa strategisen julkisen ja yksityisen konsultoinnin alalla, vastuullisen liikkuvuuden ja liikenneturvallisuuden sektorilla, ja sillä on vahva asema Latinalaisessa Amerikassa sekä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tarjoamme myös kansainvälisiä koulutus- ja liikenneturvallisuuspalveluita, julkaisuja sekä tieturvakoulutuksia.

PONS SEGURIDAD VIAL tukee hallituksia, julkisia ja yksityisiä tahoja, kaikkien liikenneturvallisuuden ja liikkuvuuden strategisten alueiden toteuttamisessa. Viemme Espanjalaista menestysmallia ulkomaille: olemme 5. maailman rankingissa.

Edistämme liikkuvuutta kaikissa sen muodoissa; Tuemme yrityksiä vastuulliseen liikkuvuuteen, koska tämä on tehokkain tapa saavuttaa myös oma tavoitteemme. Yritykset koostuvat työntekijöistä, joiden on matkustettava työpaikoilleen. Organisaatioiden edistämä ja liikkuvuuteen liittyvä toiminta on erityisen tehokasta työntekijöiden koulutuksella, tieliikenteeseen liittyvien ammatillisten riskien ehkäisyllä ja todistuksilla, jotka todistavat yrityksen sitoutumisen yhteiskuntaan, kuten UNE-ISO 39001 jne.

PONS Seguridad Vialilla on ISO 39001 -sertifikaatti, joka on saavutettu ensimmäisenä yrityksenä liikenteen alalla ja neljäntenä koko Espanjassa.

Viimeiset vuodet PONS Seguridad Vial on noudattanut kunnianhimoista kansainvälistymisohjelmaa liikenneturvallisuusneuvonnan alalla. Tämän seurauksena PONSia pidetään nyt alan johtavana yrityksenä vastuullisen liikkuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta strategisessa ja yksityisessä hallinnossa.

PONS Seguridad Vial -yrityksessä meillä on ainutlaatuinen osaaminen tieliikenneturvallisuuden julkisessa hallinnassa ja tuloskeskeisten politiikkojen kehittämisessä. Meillä on laaja kokemus yhteistyöstä julkishallintojen kanssa ja olemme sitoutuneet auttamaan hallituksia ja hallintoviranomaisia ​​vähentämään onnettomuuksien määrää. Tämä muutos on ollut mahdollista monitieteisen ammattiryhmän työllä, jota johtaa Espanjan kansallisen liikenneosaston varaosastopäällikkö Ramón Ledesma; jolla on laaja kokemus sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja jotka ovat tunnustaneet Maailmanpankki (WB), Amerikan välinen kehityspankki (IADB) ja Latinalaisen Amerikan kehityspankki (CAF).

PONS SEGURIDAD VIAL (SPAIN)
Ana Gomez Arche
ana.gomez@ponsseguridadvial.com
+34917007928

IPS - Institute for Postgraduate Studies – Division at the University of National and World Economy (UNWE) (BULGARIA)

Jatko-opintojen instituutti (IPS) toimii osastona Bulgarian suurimmassa yliopistossa – Kansallis- ja maailmantalouden yliopistossa, jossa on yli 20 tuhatta opiskelijaa. Se tarjoaa ammatillista koulutusta ja elinikäistä oppimista vuodesta 1970. Nykyään UNWE:n IPS osasto on johtava jatko-opintojen tarjoaja  liiketoiminnan, johtamisen ja lain alalla ja tarjoaa koulutuspalveluita Bulgariassa ja ulkomaalaisille, jotka ovat jo hankkineet tutkintotodistuksen korkeakouluusta ja/tai korkea-asteelta.

IPS on ISO 9001: 2015 -standardin mukainen sertifioitu laitos, jolla on sertifikaatti laadunhallintajärjestelmästä, joka kattaa jatko-koulutuksen, projektijohtamisen ja konsultoinnin alueet. Bulgarian koulutus- ja tiedeministeriö ja kansallinen ammatillisen koulutuksen toimisto tunnustavat ja hyväksyvät IPS-tutkintotodistuksen.

IPS työskentelee yksityisen ja julkisen sektorin ylimmän ja keskitason johtajien, yrittäjien, julkishallinnon virkamiesten, opettajien, ammattiuralle pyrkivien asiantuntijoiden kanssa eri sosiaalisilla aloilla sekä yksittäisten harjoittelijoiden kanssa. IPS rakentaa kursseilleen vakaan perustan elinikäiselle uralle ja ratkaisee asiakkaidensa ongelmat epävarmassa maailmassa.

UNWE: n IPS on keskittynyt asiakkaiden käytännön tarpeita vastaavien koulutusten järjestämiseen, kansainvälisten hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen, koulutuspolitiikan ja -käytäntöjen konsultointipalveluihin sekä koulutukseen liittyvien strategisten asiakirjojen laatimiseen. IPS: n tärkeimpiä tavoitteita on harjoittelijoiden (joista monet ovat alle 29-vuotiaita nuoria) näkymien parantaminen työmarkkinoilla, mikä auttaa ehkäisemään ja vähentämään nuorten työttömyyttä. Instituutin painopistealueisiin kuuluu muuttuvaan ympäristöön mukautuvien työntekijöiden taitojen ja tiedon kehittäminen, kilpailukyvyn ja kestävyyden edistäminen luomalla joustava ja tehokas koulutus- ja oppimisprosessien ympäristö. Henkilökohtainen lähestymistapa instituutin asiakkaisiin mahdollistaa suoran suhteen luomisen tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen välille, jota hallitaan projektina.

IPS on osallistunut 40 kansainväliseen projektiin ERASMUS +, LLP, World Bank ja muiden ohjelmien puitteissa sekä yli 60 paikallisessa konsultointi- ja koulutushankkeessa. Projektitoiminta kattaa ammatillisen koulutuksen, pk-yritysten valmiuksien kehittämisen, organisaation uudelleenjärjestelyt ja kansainvälistymisen.

INSTITUTE FOR POSTGRADUATE STUDIES
Ivan Stoychev
I.Stoychev@ips.bg
+359888000242

COS Polska Sp. z o.o. (PUOLA)

C.O.S. – Polen Roberrt Rudnik: Yhtiö on vuodesta 2002 järjestänyt ja toteuttanut koulutuskursseja sekä neuvonut yrityksen ja työntekijöiden johtamista. Sillä on kokemusta ja osaamista eri toimialojen yrityskonsultoinnista ja työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. Heidän asiakkaidensa joukossa on sekä eri toimialojen julkisia että yksityisiä yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Lähtökohta yksittäisten projektien toteuttamiselle on asiakkaan tarve. Joka kerta metodologiamme mukautetaan projektin spesifisyyteen. Asiakkaidemme tarpeet herättävät meissä luovuuden innovatiivisten ja käytännöllisten ratkaisujen löytämiseksi.

COS Polska Sp. z o.o.
Robert Rudnik
cos@post.pl
+48728950059

Training 2000 psc (ITALIA)

TRAINING 2000 on aikuiskoulutusorganisaatio, joka on sertifioitu Marche-alueella alueelliseen ammatilliseen koulutukseen (VET) ja jolla on kokemusta eri alojen koulutuksesta. EU: n tasolla Training 2000 on ollut mukana tutkimassa ja kehittämässä uusia koulutusmenetelmiä (e-oppiminen), joita on sovellettu LLP- ja Erasmus + -ohjelmissa. Vuodesta 1992 lähtien TRAINING 2000 on ollut mukana monissa kansainvälisissä hankkeissa yhteistyökumppaneiden kanssa useimmista Euroopan maista, jotka ovat käsitelleet kouluttajien koulutusta, maahanmuuttajien kotouttamista, työssä esiintyvien kulttuuririskejä ja kulttuuritietoisuutta, nuorten ja vanhusten koulutusta, nuorten oppisopimuksia ja työperäistä oppimista yrityksissä sekä EQF ja ECVET / ECTS – pätevyyden validointia.

Training 2000 edistää jatkuvaa koulutusta Marchen alueella seuraavasti:

  1. oppisopimukset eri aloilla: mekaaninen, multimedia ja grafiikka, palvelut (liikenne, logistiikka, kirjanpito, sosiaalipalvelut), ympäristönsuojelu, yrityksen perustaminen
  2. työssä olevat työntekijät, työttömät ja nuoret (syrjäytymisvaarassa olevat ja koulun keskeyttävät) ja jotka ovat rekisteröityneet paikallisiin työllisyyskeskuksiin
  3. Ammatillinen koulutus ympäristön kestävyyden, hienomekaniikan ja automaation, ICT: n ja sosiaalisen median, yhteisökehityksen aloilla.

 

Koulutus 2000 on osa kansallista teollisuus- ja pk-yritysjärjestöjen verkostoa (Pesaron ja Urbinon CNA – 6000 pk-jäsentä, mukaan lukien hieno mekaniikka), CARITAS (maahanmuuttajien ja heikommassa asemassa olevien ihmisten kotouttaminen), ANFOP-koulutuksen tarjoajien konsortio, kauppakamari. Pesaro, opetus- ja työministeriö. Kansainvälisten laatukurssien järjestäjien verkostojen “GINCO” perustaja http://eaea.org/our-work/projects/ginco-grundtvig-international-network-of-course-organisers/ ja kansainvälisen innovatiivisen oppisopimuskoulutuksen “INAP” – http://www.inap.uni-bremen.de/

Training 2000 psc
Kylene De Angelis
kylene.deangelis@training2000.it
+390721979988

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) on yksi yhdeksästä Sveitsin ammattikorkeakoulusta. SUPSI on perustettu vuonna 1997 liittovaltion lain alaisuuteen, ja se tarjoaa kandidaatin ja maisterin tutkintokursseja ja tarjoaa useita jatkokoulutuskursseja.

Toiminnan keskeisenä tekijänä on avainaloilla toteutettavat tutkimukset eurooppalaisten ja kansallisten hankkeiden avulla. Erityisesti Innovatiivisen tekniikan laitoksen Tietojärjestelmien ja verkostoitumisen instituutti (ISIN) toimii aktiivisesti eri aloilla, kuten verkko-opiskelu, verkkotekniikat, verkottuminen, turvallisuus ja tietojärjestelmät. Sovellettavien tutkimushankkeiden suuri määrä antaa SUPSIlle mahdollisuuden osallistua suoraan alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.