TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732
Transport Operator Competence
Osaamista kuljetusyritykseen ja tukea toimintaan!
Transport Operators Competence
TOC aineisto kuljetusyrityksen päivittäisen toiminnan tueksi!
Previous
Next

Kuljetusyrittäjän osaaminen tänään

Kuljetusyrittäjän oman osaamisen ylläpitäminen ja sen kehittäminen vaikuttavat suoraan yrityksen liiketoimintaan ja taloudelliseen kannattavuuteen. Tämän päivänkuljetusyrittäjän toimiminen edellyttää monien osa-alueiden asiantuntijuutta ja hallintaa, aina talouden ylläpitämisestä kaluston kunnostukseen asti.  Kuljetusyrittäjien osaamista mitataan myös tilanteissa, jossa yrityksen kasvaminen aiheuttaa uusia haasteita tai kun yritystoimintaa halutaan kasvattaa kotimaisesta toiminnasta kansainväliseen toimintaan.

Kuljetusyrityksen osaamisen lisäämiseen tähtäävä Transport Operators Competence  -hankkeemme tavoitteena on tuottaa yritystoiminnan tueksi eri osa-alueisiin koulutuskokonaisuuksia, jotka voidaan työnohessa hyödyntää. Tavoitteeseen pääsemme selvittämällä aluksi kuljetusyrittäjien tarvitseman osaamisen käytännön työssä. Tätä tietoa analysoimalla voimme määritellä osaamiskartan kuljetusyrittäjien toiminnan tarpeeseen. Osaamiskartta taas on perusta tarvittavalle (lisä-) koulutukselle, jolla voimme tukea yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, joka mahdollistaa yhteneväisen näkemyksen osaamistarpeesta ja voimme myös tehdä yhteisiä suosituksia koulutuksen sisällöistä. Hankkeen lopputulokset ovat myös käytettävissä koko Euroopassa.

Projektin tuloksia

Koulutussisältö