TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

IO2 valmis

TOC – Euroopan liikenteenharjoittajien yhtenäinen osaaminen 

 

Kaikki kumppanit ovat suorittaneet toiminnan toisen vaiheen ja viimeistelleet hankkeen toisen tuotoksen, jossa määritellään TOC – Euroopan liikenteenharjoittajien yhtenäinen osaaminen. 

Kumppanit ovat työskennelleet projektin kahteen pääalueeseen päästäkseen tähän tulokseen. 

Sekä Liikenteen operaattorit osaamiskartta ja TOC mobiiliteknologioiden kokoelma ovat molemmat luotuna ja viimeisteltynä. Kuljetusyritysten osaamiskartassa luetellaan tietämys, taidot ja osaaminen, joita liikenteenharjoittaja tarvitsee toimiakseen Euroopan 

tasolla markkinoilla, sekä mobiiliteknologioiden ja -sovellusten kokoelma, joka mahdollistaa liikenteenharjoittajien henkilökohtaisen ja ammatillisen pätevyyden parantamisen tavanomaisessa työtilanteissa. 

Tämän seurauksena kumppanit ovat määritelleet TOC – Euroopan liikenteenharjoittajien yhtenäinen osaaminen  -kehyksen, joka on yhteinen ja kattava, sekä sisältää yksityiskohtaisen osaamiskartan, jota eurooppalaiset liikenteenharjoittajat tai tulevat yrittäjät voivat käyttää kehittääkseen työmarkkinoita. Lisäksi TOC -kokoelma mobiiliteknologioita ja -sovelluksia, joiden avulla käyttäjät voivat kehittää edelleen tietämystään ja osaamistaan liikenteestä innovatiivisten digitaalisten työkalujen avulla.  

Sekä osaamiskartta että mobiilisovellukset ja teknologiaraportti ovat vapaasti saatavilla verkossa, projektin verkkosivustolla: https://toc-project.eu/fi/tulokset/ 

Osaamiskartta sisältää 10 liikennealalle hyödyllistä pääosaamisaluetta ja niihin liittyvää osaamista, joita kehitetään eurooppalaisille liikenteenharjoittajille. 

Mukana olevat alueet ovat seuraavat: 

Siviilioikeus 

Kaupallinen laki 

Sosiaalilaki 

Verolaki 

Yrityksen liiketoiminta ja varainhoito 

Pääsy markkinoille 

Tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökohdat 

Liikenneturvallisuus ja varautumissuunnittelu 

Ympäristönäkökohdat 

Digitaaliset tekniikat 

Kaikki edellä mainitut alueet on kuvattu oppimistulosten moduuleissa ja yksiköissä, jotka on määritelty liittyvien tietojen, taitojen ja osaamisen perusteella. Osaamiskartta on perusta TOC – koulutusmateriaalin seuraaville kehitysvaiheille.