TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Kuljetusalan yrittäjien osaamisen varmistaminen

Kuljetusalalla on havaittu viimeisen parin vuoden aikana, että maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien lukumäärä kasvaa ja lisää ammattitaitoa tarvitaan. Samalla on todettu, että logistiikka- ja kuljetusalan työnjohtajien kysyntä kasvaa kuljetusyritysten määrän kasvun vuoksi. Kuljetusyrittäjänä toiminnan aloittamiseen ja -harjoittamiseen tarvitaan liikennelupa, jossa osaaminen todetaan kertaluonteisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen lupa on voimassa koko eliniän eikä ammattitaidon tarkistusta ole myöhemmin. Europan tasolla on liikennelupaan liittyen yhteinen direktiivi, mutta käytäntöönpano eri jäsen valtioissa vaihtelee. Kuljetusala on tällä hetkellä nopeiden muutosten keskiössä ja ala tarvitsee lisää yhtenäisyyttä ja lisäkoulutusta, jotta se voi vastata paremmin muutoksiin. Digitalisointi, robotiikka, uudet teknologiat ja ympäristöajattelu ovat kuljetusalalla nykypäivää, joista tarvitaan tietoa ja koulutusta.

Kuljetusalan yrittäjien ja kuljetusalalla toimivien toimihenkilöiden osaamisen tueksi on toivottu uudenlaista lisäkoulutusta sekä ammattiin liittyvää tietoa ja osaamista, helpottamaan jokapäiväistä työntekoa. Tämä toive ja tarve tunnistettiin eri Euroopan maissa ja samalla koko ammatin ja alalle pääsyn vaatimuksien yhtenäisyyttä haluttiin selvitettävän. 

Tämän ajatuksen ympärille muodostettiin hankeryhmittymä, joka loi viitekehyksen TOC – Transport Operators Competence -hankkeelle. Hanke sai rahoituksen Suomen Erasmus+ toimistolta v.2019 ja hanke pääsi alkamaan lokakuussa 2019.

Hanketta toteuttaa 6 partneria Suomesta, Puolasta, Itävallasta, Italiasta, Espanjasta ja Bulgariasta. Lisäksi hankkeessa on mukana Sveitsiläinen partneri, joka on saanut erillisen rahoituksen hankkeeseen liittyen. Hanke päättyy helmikuussa 2022.