TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

The Transport Operators Competence (TOC) online seminar May 19, 2021.

Prezentacja seminarium

Z jakimi wyzwaniami musi się dziś zmierzyć firma transportowa w swojej codziennej działalności?

W jaki sposób firma zapewnia, że posiada wystarczające kompetencje do prowadzenia i rozwijania działalności?

Jakie obszary kompetencji mają wpływ na sukces firmy transportowej?

Jak można pomóc firmom transportowym w usprawnieniu ich działalności i dostosowaniu się do zmian?

Jakich struktur potrzebują pracodawcy, aby ich codzienna praca przynosiła długofalowe sukcesy?

Seminarium na temat kompetencji operatorów transportowych (TOC) odbędzie się w formie wydarzenia online w dniu 19 maja 2021 r.

Wspólnie z interesariuszami i uczestnikami będziemy dyskutować na temat wyzwań i czynników sukcesu firm transportowych.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną również plany i rozwiązania projektu TOC wspierające firmy transportowe.

Uczestnicy seminarium będą mieli również okazję do wymiany doświadczeń i opinii w ramach warsztatów.

Seminarium zostanie zorganizowane w prawie taki sam sposób w 5 innych krajach europejskich, gdzie warsztaty będą obejmować te same tematy.

Odpowiedzi zostaną zebrane na platformie elektronicznej, a wszystkie odpowiedzi dotyczące poszczególnych krajów zostaną następnie udostępnione uczestnikom.

W ten sposób europejska debata i wymiana doświadczeń wzbogaci zarówno konsorcjum projektu, jak i uczestników seminariów.

Program seminarium

CET  
11:00-11:20 Powitanie i wprowadzenie do programu seminarium
  Prezentacja Projektu TOC
11:20 – 12:00  Wprowadzenie: Czy umiejętności współczesnego menedżera transportu są wystarczające do prowadzenia rentownego i zorientowanego na wzrost biznesu?  Czy wymogi prawne, jakie należy spełnić, aby zostać zarządzającym transportem, nie wykluczają kluczowych umiejętności, które są jednak ważne? 
12:00 – 12:45  Warsztaty: Podczas warsztatów omówione zostaną nowe kompetencje i wyzwania stojące przed firmą transportową.
12:45 – 13:15  Przerwa
13:15 – 13:45  Wyniki warsztatów
13:45 – 14:00  Podsumowanie i zakończenie seminarium.