IO2 Gotowy

TOC – Ujednolicone Kompetencje Europejskich Operatorów Transportowych    Wszyscy partnerzy zakończyli drugą fazę działań i sfinalizowali produkt intelektualny nr 2 projektu, definiując TOC – Europejskie Kompetencje Operatorów Transportowych.   W celu osiągnięcia tego rezultatu partnerzy pracowali nad dwoma głównymi obszarami projektu.  Stworzono i sfinalizowano mapę kompetencji operatorów transportowych oraz zbiór technologii mobilnych TOC. Mapa kompetencji operatorów  transportowych zawiera listę wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych przez operatora transportowego do pracy na rynku na poziomie  europejskim,  a zbiór technologii i aplikacji mobilnych pozwala na wspieranie operatorów transportowych w podnoszeniu ich osobistych i zawodowych kompetencji do wykonywania zwykłych czynności zawodowych.  W rezultacie, partnerzy zdefiniowali ramy TOC – European Transport Operators Unified Competences, które są wspólnymi i wyczerpującymi ramami obejmującymi szczegółową mapę kompetencji, która może być wykorzystywana przez  europejskich operatorów transportowych lub przyszłych przedsiębiorców do rozwijania kompetencji wymaganych przez rynek pracy, oraz zbiór  technologii i aplikacji mobilnych TOC, które pozwalają użytkownikom na dalsze rozwijanie wiedzy i kompetencji w zakresie operacji transportowych  przy użyciu innowacyjnych narzędzi cyfrowych.  Zarówno mapa kompetencji, jak i raport dotyczący mobilnych aplikacji i technologii są dostępne online na stronie internetowej projektu:   https://toc-project.eu/results/  Mapa kompetencji zawiera 10 głównych obszarów kompetencji przydatnych dla sektora transportowego oraz powiązane z nimi kompetencje, które  należy rozwinąć u europejskich operatorów transportowych.  Obszary te są następujące:  Prawo cywilne  Prawo handlowe  prawo socjalne  prawo fiskalne  Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  Dostęp do rynku  Normy techniczne i techniczne aspekty działalności  […]

Analiza praktyk wyników spółki transportowej i potrzeb kompetencyjnych w różnych krajach partnerskich

W pierwszej fazie projektu partnerzy pracowali nad przepisami i porównaniem krajowych praktyk w sektorze transportu. Ponadto wyjaśniono i przeanalizowano obecny stan kompetencji firmy transportowej oraz potrzebę dodatkowych kompetencji. Wyniki pierwszego etapu prac są teraz gotowe do publikacji. Pierwszym wynikiem jest mapa kompetencji obecnych i brakujących kompetencji firmy transportowej. Wynik jest wykorzystywany jako punkt wyjścia do […]

Zapewnienie umiejętności operatorów transportu

W sektorze transportu w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano, że liczba krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowego transportu rzeczy i pasażerów rośnie i potrzebne są dodatkowe umiejętności. Jednocześnie zauważono, że zapotrzebowanie na brygadzistów w sektorze logistyki i transportu rośnie ze względu na wzrost liczby firm transportowych. Aby rozpocząć działalność i działać jako operator transportu, wymagane jest […]