TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

IO3 materiaalin testaus alkanut

TOC hankkeen itseopiskelumateriaalin testikäyttö on alkanut syksyllä 2021. Materiaalia tullaan muokkaamaan saadun palautteen perusteella vuoden 2021 loppuun mennessä.