TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

The Transport Operators Competence (TOC) Seminaari 22.6 (Huom uusi pvm)

Seminaarin esittely

Mitä haasteita nykypäivän kuljetusyrityksellä on päivittäisessä toiminnassaan?

Kuinka yritys varmistaa riittävän asiantuntemuksen liiketoiminnan hoitamiseksi ja kehittämiseksi?

Mitkä ovat ne osaamisen osa-alueet, jotka vaikuttavat kuljetusyrityksen menestykseen?

Kuinka voimme auttaa kuljetusyrityksiä parantamaan toimintaansa ja ennakoimaan muutoksia talouskehityksessä?

Mitä tukirakenteita työnantajat tarvitsevat varmistaakseen, että heidän päivittäinen työnsä onnistuu myös pitkällä aikavälillä?

Transport Operators Competence (TOC) -seminaari järjestetään verkkotilaisuutena 22. kesäkuuta 2021.

Keskustelemme yhdessä sidosryhmien ja osallistujien kanssa kuljetusyritysten haasteista ja menestystekijöistä.

Seminaarissa esitellään myös TOC-hankkeen suunnitelmia ja ratkaisuja kuljetusyritysten menestyksen tukemiseksi.

Seminaarin osallistujilla on myös tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä työpajassa.

Seminaari tulee olemaan mielenkiintoinen kokonaisuus myös seminaarin lopputulosten osalta: Seminaari tullaan järjestämään lähes samanlaisena 5 muussa Euroopan maassa, joissa käsitellään työpajoissa samoja kysymyksiä.

Vastaukset kerätään sähköiselle alustalle ja kaikki maakohtaiset vastaukset toimitetaan osallistujille jälkikäteen koosteena.

Näin eurooppalainen keskustelu ja kokemusten vaihto rikastuttavat sekä hankekonsortiota että seminaarien osanottajia.

HUOM! Seminaarin kohderyhmänä ovat erityisesti uudet kuljetusyrittäjät ja/tai liikenteestä vastaavat henkilöt

Seminaarin ohjelma ja aikataulu

EET
12:00 – 12:20 Tervetuloa ja johdanto seminaariohjelmaan
TOC-projektin esittely
12:20 – 13:00 Johdanto: Onko uuden yrittäjän taidot riittävät kannattavalle ja kasvuhakuiselle liiketoiminnalle: Jääkö direktiivin ulkopuolelle joitain keskeisiä osaamisalueita osaamisen ulkopuolelle, jotka uuden kuljetusyrityksen tulisi kuitenkin tuntea ja hallita.
13:00 – 13:45 Työpaja: Työpajoissa keskustellaan menestystä ja kasvuhakua tavoittelevan kuljetusyrityksen asiantuntemuksesta ja haasteista.
13:45 – 14:15 Kahvitauko
14:15 – 14:45 Työpajan tulokset
14:45 – 15:00 Seminaarin yhteenveto ja päättäminen