Kestävä kuljetus -webinaari ti 5.4. klo 9-12

Tule mukaan!Kestävä kuljetus -webinaari 5.4. klo 9-12 Ilmoittaudu Kestävä kuljetus -webinaariin tästä Kestävä kuljetus -webinaari 5.4. klo 9-12 Tiedätkö riittävästi kestävän kehityksen ja päästövähennysten vaikutuksesta kuljetusyrityksen toimintaan? Webinaarissa käsitellään kestävän kehityksen ja liikenteen päästövähennysten teemoja ammatillisen oppilaitoksen koulutusten ja kuljetusyrityksen toiminnan näkökulmista. Millaisia ovat kuorma-autoliikenteen päästövähennyskeinot ja mitä niistä pitää tietää? Yrittäjän mahdollisuudet ylläpitää ja […]

IO3 materiaalin testaus alkanut

TOC hankkeen itseopiskelumateriaalin testikäyttö on alkanut syksyllä 2021. Materiaalia tullaan muokkaamaan saadun palautteen perusteella vuoden 2021 loppuun mennessä. 

IO2 valmis

TOC – Euroopan liikenteenharjoittajien yhtenäinen osaaminen  Kaikki kumppanit ovat suorittaneet toiminnan toisen vaiheen ja viimeistelleet hankkeen toisen tuotoksen, jossa määritellään TOC – Euroopan liikenteenharjoittajien yhtenäinen osaaminen.  Kumppanit ovat työskennelleet projektin kahteen pääalueeseen päästäkseen tähän tulokseen.  Sekä Liikenteen operaattorit osaamiskartta ja TOC mobiiliteknologioiden kokoelma ovat molemmat luotuna ja viimeisteltynä. Kuljetusyritysten osaamiskartassa luetellaan tietämys, taidot ja osaaminen, joita liikenteenharjoittaja tarvitsee toimiakseen Euroopan  tasolla markkinoilla, sekä mobiiliteknologioiden ja -sovellusten kokoelma, joka mahdollistaa liikenteenharjoittajien henkilökohtaisen ja ammatillisen pätevyyden parantamisen tavanomaisessa työtilanteissa.  Tämän seurauksena kumppanit ovat määritelleet TOC – Euroopan liikenteenharjoittajien yhtenäinen osaaminen  -kehyksen, joka on yhteinen ja kattava, sekä sisältää yksityiskohtaisen osaamiskartan, jota eurooppalaiset liikenteenharjoittajat tai tulevat yrittäjät voivat käyttää kehittääkseen työmarkkinoita. Lisäksi TOC -kokoelma mobiiliteknologioita […]

Kolmas uutiskirje

Kolmas TOC hankkeen uutiskirje julkaistu TOC Newsletter nr3 fi _final

Toinen uutiskirje

Seuraava uutiskirje on julkaistu. Voit lukea kirjeen alla olevan linkin kautta TOC Newsletter nr2 FIN

Kuljetusalan yrittäjien osaamisen varmistaminen

Kuljetusalalla on havaittu viimeisen parin vuoden aikana, että maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien lukumäärä kasvaa ja lisää ammattitaitoa tarvitaan. Samalla on todettu, että logistiikka- ja kuljetusalan työnjohtajien kysyntä kasvaa kuljetusyritysten määrän kasvun vuoksi. Kuljetusyrittäjänä toiminnan aloittamiseen ja -harjoittamiseen tarvitaan liikennelupa, jossa osaaminen todetaan kertaluonteisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen lupa on voimassa koko […]

Analyysi kuljetusyrityksen liikennelupakäytänteistä ja osaamistarpeista eri partnerimaissa

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kumppanit ovat työskennelleet kuljetusalalla toimimiseen liittyvän lainsäädäntöön ja kansallisten käytäntöjen vertailuun liittyen. Lisäksi on selvitetty ja analysoitu kuljetusyrityksen osaamisen nykytilaa ja lisäosaamisen tarvetta. Tämän ensimmäisen työvaiheen tulokset ovat nyt valmiina julkaistavaksi.  Ensimmäisenä tuloksena on muodostettu osaamiskartta kuljetusyrityksen nykyisistä ja puuttuvista kompetensseista. Tulosta hyödynnetään lähtökohtana seuraaville projektin vaiheille ja tuloksille. Tämän vaiheen tavoitteena […]