TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

The Transport Operators Competence (TOC) online seminar May 19, 2021.

Представяне на семинара

Пред какви предизвикателства се изправят транспортните компании в ежедневната си работа?

Как компанията осигурява необходимите умения за управление и развитие на бизнеса?

Какви са областите от компетенции, които влияят върху успеха на транспортната компания?

Как можем да помогнем на компаниите да подобрят своите операции и да предвиждат промените в икономическото развитие?

Каква подкрепа е необходима на работодателите, за да гарантира, че тяхната ежедневна работа също е успешна в дългосрочен план?

Семинарът ще се проведе под формата на онлайн събитие на 19ти Май 2021.

Заедно със заинтересованите страни и различни участници ще обсъдим предизвикателствата и факторите за успех на транспортните компании.

Семинарът ще представи и плановете и решенията на проекта TOC в подкрепа на успеха на транспортните компании.

Участниците в семинара също ще имат възможност да обменят опит и мнения по време на семинара.

Семинарът също ще бъде интересен по отношение на очакваните резултати: Семинарът ще бъде организиран по сходен начин в 5 други европейски държави, където ще разглеждат същите въпроси.

Отговорите ще бъдат събрани на електронна платформа и всички специфични за всяка страна отговори ще бъдат предоставени на участниците със задна дата.

По този начин европейският дебат и обменът на опит ще обогатят както страните по проекта, така и участниците в семинарите.

Програма на семинара

EET  
12:00 – 12:20  Посрещане на участниците и представяне програмата на семинара
  Представяне на проекта ТОС 
12:20 – 13:00  Въведение: Достатъчни ли са уменията на новите предприемачи за стартиране на печеливш бизнес с възможност за растеж: Изключва ли Директивата някои области, които мениджърът трябва да познава и управлява успешно в новата компания.
13:00 – 13:45  Семинар: В семинара ще се обсъждат компетенциите и предизвикателствата на транспортна компания, търсеща успех и растеж.
13:45 – 14:15  Кафе-пауза
14:15 – 14:45  Резултати от семинара
14:45 – 15:00  Обобщение и заключение на семинара