IO2 завършен

TOC – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност  Всички партньори приключиха втората фаза на проекта и финализираха резултат номер 2, да се дефинира ТОС – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност.  Партньорите работиха в две основни области на проекта, за да достигнат до финалните резултати.   Карта на компетенциите на ръководителите транспортна дейности и ТОС Мобилни технологии в подкрепа […]

Анализ на дейностите на транспортните фирми и необходимите компетенции в различните страни на партньорите.

В първата фаза на проекта партньорите работиха върху законодателството и сравнението на националните практики в транспортния сектор. В допълнение, настоящото състояние на компетенциите на транспортния мениджър и необходимостта от допълнителна компетенции са изяснени и анализирани. Резултатите от тази първа фаза на работа вече са готови за публикуване. Първият резултат е карта на съществуващите и липсващите […]

Осигуряване уменията на ръководителите транспортна дейност

През последните години в транспортния сектор се наблюдава, че броят на националните и международните превозвачи на пътнически и товарни превози нараства и са необходими повече умения. В същото време беше отбелязано, че търсенето на мениджъри в логистичния и транспортния сектор се увеличава поради увеличаването на броя на транспортните компании. За да извършва транспорт, фирмата трябва […]