IO2 завършен

TOC – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност  Всички партньори приключиха втората фаза на проекта и финализираха резултат номер 2, да се дефинира ТОС – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност.  Партньорите работиха в две основни области на проекта, за да достигнат до финалните резултати.   Карта на компетенциите на ръководителите транспортна дейности и ТОС Мобилни технологии в подкрепа […]