TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

9.2. Закупуване на транспортни средства и свързаните с тях вредни емисии