TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

5.3 Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, анализ на финансови показатели

Част 1


Част 2