TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

3.5 Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на превозни средства