TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

10.3 Управление на промяната като основа за дигитализацията в транспорта