TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Обучение

Въведение

Гражданско право

Търговско право

Социално право

Данъчно право

Търговско и финансово управление на предприятието

Достъп до пазара

Технически стандарти и технически аспекти на дейността

Пътна безопасност и планиране на извънредни ситуации

Екологични аспекти

Дигитални технологии