TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Обучение

В момента първоначалните модули за обучение ще бъдат и / или включват въпроси от следните области:

  • Гражданско право
  • Търговско право
  • Социално право
  • Данъчно право
  • Търговско и финансово управление на предприятието
  • Достъп до пазара
  • Технически стандарти и технически аспекти на дейността
  • Пътна безопасност и планиране на извънредни ситуации
  • Екологични аспекти
  • Дигитални технологии

 

Това съдържание може да се промени с напредването на проекта.