TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732
Професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност
Експертен опит в транспортните компании и полезни дейности!
Професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност
Материали в помощ на работата на транспортната фирма!
Предишна
Следваща

Знанията на ръководителя транспортна дейност днес

Поддържането и развитието на уменията на ръководителя транспортна дейност имат пряко отношение върху развитието и финансовата стабилност на бизнеса. Управлението на съвременните транспортни фирми изисква познания в различни области и тяхното управление, от поддържане на бизнеса до обновяване на автопарка. Уменията на транспортните фирми се оценяват и в различни ситуации, където разрастването на компанията представлява предизвикателство или когато компанията реши да разшири своите дейности и на международен пазар.

Целта на нашия проект, който е насочен към повишаване на знанията на транспортните компании, е да създадем обучителни пакети в различни области, които да бъдат използвани на работното място. Ние ще постигнем това като първо определим необходимите умения на ръководителите транспортна дейност. Чрез анализ на получената информация ще начертаем карта на експертния опит, нужен на транспортните компании. Тази Карта на знанието, от друга страна е основата за необходимото (бъдещо) обучение в подкрепа на ежедневните дейности на компанията.

Проектът ще бъде осъществен чрез международно сътрудничество, което ще донесе единна гледна точка от необходимостта от знания, и ще ни позволи да обединим препоръките по отношение на съдържанието на обучението. Резултатите от проекта ще са достъпни в цяла Европа.

Резултати

Обучение

Партньори